OGŁOSZENIA 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

31 sierpnia b.r., o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie adaptacyjne, na które serdecznie zapraszamy Rodziców i  nowoprzyjęte do naszego przedszkola dzieci z rocznika 2018; na spotkanie należy zabrać obuwie na zmianę oraz wypełnioną ankietę, jaką zamieszczamy poniżej;

 

Nauczycielki z oddziału I "Krasnoludki"

 


 

    Drodzy Państwo,  z uwagi na obchodzony niedawno Światowy Dzień Bez Tytoniu zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z treścią poniższego, ważnego dla rozwoju naszych dzieci artykułu ; ponadto warto też zajrzeć do załączonej także poniżej broszury traktującej o zagrożeniach  płynących z wirtualnej rzeczywistości:

 

 

 

 

 

 


 

PRZERWA WAKACYJNA

    W roku szkolnym 2020/2021 przerwa wakacyjna trwać będzie w terminie  1 - 31 sierpnia 2021r. i w tym czasie przedszkole będzie nieczynne.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

  W celu usprawnienia funkcjonowania i organizacji przedszkola (zakupy produktów żywnościowych, ustalenia dyżurów pracowników i nauczycieli) prosimy Rodziców, którzy zechcą zapisać dziecko do przedszkola na miesiąc lipiec 2021 r. o dokonanie wpisów na listę w przedsionku przedszkola - informację również można przekazać drogą elektroniczną na adres mailowy: ps41@um.bialystok.pl   do 27 maja 2021 r. (czwartek)
 

   Bardzo prosimy o przemyślenie zapisu ponieważ, na dyżur wakacyjny będą przyjmowane jedynie dzieci obojga rodziców pracujących lub odpowiednio jednego samotnie wychowującego.

 

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola dyżurnego -Przedszkole Samorządowe Nr 23 „Baśniowe" przy ul. Marii Konopnickiej 1,  na miesiąc SIERPIEŃ 2021 r.  proszeni są o dokonanie wpisów na listę w przedsionku przedszkola - informację również można przekazać drogą elektroniczną na adres mailowy: ps41@um.bialystok.pl  do 27 maja 2021 r. (czwartek)

 

Dzieci z orzeczeniem kierowane będą do Przedszkola Samorządowego Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Kozłowej 25.

 

 


 

 Informujemy, iż dniem 1 września br. wznawiamy pracę w nowym roku szkolnym z uwzględnieniem najnowszych wytycznych przeciwepidemicznych  Głównego Inspektora Sanitarnego  dla placówek przedszkolnych (wytyczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r.)

 

Istotne informacje dotyczące organizacji pracy naszego przedszkola:

 • przedszkole  otwarte będzie w  w godz. 6.00-18.00, przy czy prosimy by dzieci dotarły najpóźniej do godz. 8.30;
 • do przedszkola dziecko przyprowadza  1 rodzic/opiekun prawny z zachowaniem   wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, stosownie odstępu od innych osób), oddaje je w wejściu dyżurującemu pracownikowi, który po przebraniu dziecka w szatni odprowadzi je do sali; odbiór dzieci przebiegać będzie na takich samych zasadach;
 • nowoprzyjęte, najmłodsze dzieci z uwagi na okres adaptacyjny do odwołania mogą być wprowadzone do szatni placówki przez rodzica/opiekuna prawnego z zachowaniem w/w środków ostrożności; odbiór ich  odbywać się będzie w wejściu do przedszkola;
 • do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • dzieci  są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe,
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola,
 • do placówki dziecko nie może zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek, 

 

Wyprawka najmłodszych dzieci (grupa "Krasnale" i "Smefry"):

 • pościel dla przedszkolaka w worku plus piżama, 
 • obuwie na zmianę ze sztywną podeszwą, łatwe do samodzielnego ubrania i ściągnięcia,
 • ubrania na zmianę przynajmniej dwa komplety /skarpetki, majtki, spodnie, koszulka, bluza/,
 • po 1 opakowaniu wyciąganych chusteczek higienicznych /suche i mokre/,
 • szczotka do włosów dla dziewczynek,
 • kubek na wodę;

 

Wyprawka starszego przedszkolaka:

 • obuwie na zmianę ze sztywną podeszwą, łatwe do samodzielnego ubrania i ściągnięcia,
 • ubrania na zmianę przynajmniej dwa komplety /skarpetki, majtki, spodnie, koszulka, bluza/,
 • po 1 opakowaniu wyciąganych chusteczek higienicznych,
 • kubek na wodę;

 

  Bardzo prosimy, by wszystkie przedmioty dziecka  były trwale podpisane jego  imieniem i nazwiskiem;


 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż uległ  zmianie numer  alarmowy PSSE na numer całodobowej infolinii 222 500 115, z której petenci w zależności od problemu przekierowani zostaną do odpowiednich służb, w tym też służb sanitarnych. 
  Osoby zainteresowane aktualnymi informacjami dotyczącymi pandemii Covid-19 online mogą  korzystać ze strony serwisu Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności z zakładki „Pytania i odpowiedzi” https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi oraz chatu 24/7 (ikona w prawym dolnym rogu).
  Jednocześnie przypomina się, że w godzinach pracy PSSE Białystok 7.25 – 15.00 funkcjonują dotychczasowe numery do poszczególnych działów, a osobiste przyjęcia interesantów ustalane są telefonicznie.