Rekrutacja do przedszkola

NA ROK  SZKOLNY 2021/2022

 

   W dniach 24 lutego - 5 marca 2021 r. w przedszkolach miasta Białegostoku prowadzone będą zapisy dzieci na nowy rok szkolny 2021/2022.

   W rekrutacji udział biorą dzieci, które  dotychczas nie uczęszczały do przedszkola, bądź rodzice planują zmienić placówkę.

 Osoby zainteresowane zapisem dziecka do naszego przedszkola powinny zapoznać się z poniższymi załącznikami, w których zawarte zostały szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania rekrutacyjnego:

 

 Załączniki do pobrania:

 

   Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do naszego przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022:

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o podpisanie Oświadczenia woli przyjęcia kandydata w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca br do godz. 15:00. Stosowne wnioski wyłożone są w przedsionku przedszkola. Wypełniony dokument prosimy wrzucić do skrzynki. 

Istnieje również możliwość potwierdzenia woli przyjęcia dziecka bezpośrednio w systemie naborowym, wówczas oświadczenie w formie pisemnej powinno trafić do przedszkola przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 

Lista kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do naszego przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022:

 

Informujemy, że po zakończonej rekrutacji zasadniczej dysponujemy wolnymi miejscami, zarówno dla dzieci zdrowych, jak i dla dzieci posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.