Kadra pracownicza

 

Obsada personalna w roku szkolnym 2019/2020:

dyrektor przedszkola - mgr Bożena Szczepanowska

wicedyrektor przedszkola - mgr Anna Będziechowska


I oddział "KRASNALE" ( 2,5 -3 latki):

nauczycielki grupy: Iwona Sawicka, Bożena Tomaszewska

nauczyciel wspomagającyEliza Cybulko

pomoc nauczyciela: Izabela Bogdanowicz

pracownik obsługowy: Dorota Wyszyńska

 

II oddział "SMERFY" (3-4 latki):

nauczycielki grupy: Monika Lechowska, Agnieszka Wesołowska

nauczyciel wspomagający: Marzanna Kulesza

pomoc nauczyciela: Ewa Świętochowska

pracownik obsługowy:  Róża Dziewiątkowska

 

III oddział "KUBUSIE" (5,6,7- latki):

nauczycielki: Jolanta Kułak

nauczyciel wspomagający: Sylwia Łempicka

asystent dziecka:Dorota Świderska 

pielęgniarkI: Anna Machalska, Elżbieta Baranowska

pracownik obsługowy: Józefa Pasynczuk

 

IV oddział "UFOLUDKI" (6-7 latki):

nauczycielki:  Katarzyna Skobudzińska, Małgorzata Tatarzyńska

nauczyciel wspomagający: Ewa Korzeniecka

pracownik obsługowy: Irena Jakoniuk

 

V oddział "ELFY" (5-6 latki):

nauczycielki: Jolanta Chomoniuk, Beata Rzędzian

nauczyciel wspomagający: Elżbieta Kiryluk

pracownik obsługowy: Henryka Wróblewska


VI oddział "DINUSIE" (4-5 latki):

nauczycielki: Katarzyna Andrelczyk, Marta Wiatrowska

nauczyciel wspomagający: Małgorzata Orłowska

pomoc nauczyciela: Justyna Siemieńczuk

pracownik obsługowy: Elżbieta Porębska

 

Nauczyciele specjaliści:

pedagog specjalny -  Elżbieta Kozłowska

logopeda -  Ewa Kropiewnicka

psycholog -  Anna Lenczewska

rehabilitant ruchowy - Mariusz Bujalski

terapeuta integracji sensorycznej -  Joanna Onufryjuk

nauczyciel rytmiki -  Agnieszka Sienkiewicz

nauczyciel religii prawosławnej -  Irena Matys

nauczyciel religii katolickiej - Ewa Konarska

lektorzy języka angielskiego: Agnieszka Wesołowska

 

W naszym przedszkolu w bieżącym roku szkolnym zatrudnionych jest 51 pracowników: 23 osób pracuje na stanowisku administracyjno-obsługowym, natomiast 28 pracowników stanowi kadrę pedagogiczną.

 

W każdej z grup wiekowych opiekę nad dziećmi sprawuje 3 nauczycielki oraz woźna oddziałowa. W grupach młodszych - "Krasnalach", "Smerfach" i "Dinusiach" dodatkowo zatrudnione są 3 panie - pomoce nauczyciela. Pracę terapeutyczną prowadzi 6 nauczycieli specjalistów.

 

Sprawy administracyjno - biurowe leżą w gestii głównej księgowej, referenta oraz sekretarki. W kuchni zatrudnione są kolejne 4 panie. Placówka zatrudnia także 2 pielęgniarki, dietetyka oraz konserwatora.

 

Kadrę pedagogiczną naszej placówki tworzą nauczyciele o wyższym, pedagogicznym przygotowaniu do pracy z małym dzieckiem. Większość z nich posiada bogaty i długoletni staż pracy w naszym przedszkolu - 16 osób osiągnęło już stopień nauczyciela dyplomowanego, 6 osób to nauczyciele mianowani, 1 zatrudniony jest w charakterze nauczyciela kontraktowego.

 

Na przestrzeni lat, wraz z dokonującymi się w naszej placówce zmianami organizacyjnymi, nasze nauczycielki systematycznie dokształcały się i podnosiły swoje kwalifikacje zawodowe, by sprostać wyzwaniom integracji. Są wśród nich osoby, które ukończyły studia podyplomowe (terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie oświatą) kursy kwalifikacyjne (oligofrenopedagogika, terapia dzieci autystycznych) oraz różnorodne krótsze formy doskonalące, które niewątpliwie przyczyniły się do podniesienia jakości naszych usług w zakresie wspierania i wychowania najmłodszych.

 

góra strony