RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 • 6.00 - schodzenie się dzieci: zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne. gry stolikowe,             praca indywidualna i wyrównawcza, utrwalanie wiadomości i umiejętności;
 • 8.00 - zabawa ruchowa (3,4-latki); ćwiczenia poranne (5, 6-latki);
 • 8.15 - przygotowanie do śniadania: porządkowanie sali zajęć, zabiegi higieniczno-zdrowotne;
 • 8.30 - śniadanie z uwzględnieniem diet;
 • 8.45 - czynności organizacyjno-porządkowe; sprawdzenie obecności w poszczególnych                           oddziałach, pomiar cukru przez pielęgniarkę dzieciom chorym na cukrzycę,  

                   ustalenie kolejności zajęć indywidualnych z dziećmi prowadzonych przez nauczycieli                          specjalistów, przygotowanie do zajęć wychowawczo-dydaktycznych;

 •  9.00 - zajęcia dydaktyczno-wychowawcze organizowane przez nauczycieli dla  całej grupy (2               zajęcia w 5-, 6-latkach; 1 zajęcie w 3-, 4-latkach);
 • 10.00 - pobyt dzieci  na powietrzu: spacery i wycieczki, zabawy i gry ruchowe na                                 placu przedszkolnym, zabawy samorzutne;
 • 11.15 - przygotowanie do obiadu: czynności higieniczno-porządkowe w szatni i w łazience,                   zabawa ruchowa organizowana dla całej grupy, pomiary cukru przez pielęgniarkę                       dzieciom chorym na cukrzycę;
 • 11.30 - obiad z uwzględnieniem diet;
 • 12.00 - zajęcia popołudniowe: leżakowanie (dzieci młodsze do godz. 14.00); zajęcia                            wychowawczo-dydaktyczne popołudniowe; praca z książką, ćwiczenia graficzne,                       zajęcia zespołowe, zajęcia nadobowiązkowe (zajęcia terapeutyczne lub pobyt dzieci na             powietrzu;
 • 13.40 - przygotowanie do podwieczorku: zabiegi higieniczno-porządkowe, zabawa ruchowa;
 • 14.00 - podwieczorek z uwzględnieniem diet;
 • 14.30 - rozchodzenie się dzieci: zabawy wg zainteresowań dzieci, zabawy i ćwiczenia                           doskonalące różne procesy poznawcze, zajęcia indywidualne dzieci o specjalnych                       potrzebach edukacyjnych prowadzone przez nauczycieli specjalistów, porządkowanie                sali, placu zabaw;
 • 18.00 - zamknięcie przedszkola;