OPŁATY

 

 • księgowość przedszkola zwraca się z prośbą, o terminowe dokonywanie miesięcznych opłat za przedszkole (do 10 dnia każdego  miesiąca) w wysokości zgodnej z informacją podaną przez intendenta (kwota ma być zgodna, co do grosza);
 
 • informujemy, iż z dn. 1 stycznia 2017 r. wszelkie opłaty za korzystanie z usług przedszkola są przyjmowane jedynie w formie przelewu bankowego na konta przedszkolne!

 

Na blankiecie wpłat na rachunek bankowy należy wpisać:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • miesiąc, za jaki wnoszona jest opłata,
 • w tytule wpłaty - opłata za żywienie, bądź - opłata za przedszkole;

 

Numery naszych kont:

 • opłata za pobyt w przedszkolu: 97 1240 5211 1111 0010 3556 7065
 • opłata za żywienie:  03 12405 2110 1111 0010 3556 7108

 

Nowe wysokość stawki żywieniowej obowiązującej od 1 kwietnia 2022 r.:

 • dieta podstawowa - 8,50 zł (stawka dzienna);
 • dieta bezmleczna - 9,50 zł (stawka dzienna);
 • dieta cukrzycowa - 9,50 zł (stawka dzienna);
 • dieta dla dzieci z autyzmem (bezglutenowa) -14 zł (stawka dzienna);